Privacyverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met The Registrar Company B.V. handelend onder de handelsnaam OXXA), Jan Campertlaan 2, 3201 AX, Spijkenisse.

Versie: 10-01-2023v1.4

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze websites www.oxxa.com, mijn.oxxa.xom en mijn.todayisp.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik en omschrijving van de persoonsgegevens

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat The Registrar Company B.V. in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. The Registrar Company B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • het verlenen van toegang tot onze website; Niet al onze website zijn vrij te bezoeken. Onze klanten portalen zijn bereikbaar achter een login waarvoor wij uw gebruikersnaam, klantnummer en wachtwoord opslaan.
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website; Wanneer u gebruik maakt van onze websites en daarbij specifieke functionaliteiten gebruikt zoals de domeinnaamchecker slaan wij de zoekresultaten op. Voor het bewaren van items in uw winkelwagen gebruiken wij een cookie welke door uw browser wordt opgeslagen op uw computer.
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten; Om onze overeenkomsten correct te kunnen uitvoeren slaan wij de volgende gegevens op; bedrijfsnaam, titel/geslacht, initialen, achternaam, straat, nummer, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer, e-mailadres, BTW-nummer, functie en afdeling. Voor de financiele afwikkeling per automatisch incasso slaan wij tevens uw IBAN en te naamstelling van de bankrekening op.
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt; Wij bewaren hiervoor uw e-mailadres, uw mobiele- en/of vaste telefoonnummer en uw adres (straat, nummer, toevoegsel, woonplaats, land).
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website; om beter inzicht te krijgen in de interesse van onze bezoekers gebruiken wij Google Analytics. Gegevens in Google Analytics worden maximaal 26 maanden bewaard en bevatten onder andere uw geanonimiseerde IP-adres.
 • product- en dienstontwikkeling; om beter inzicht te krijgen in de interesse van onze bezoekers gebruiken wij Google Analytics. Gegevens in Google Analytics worden maximaal 26 maanden bewaard en bevatten onder andere uw geanonimiseerde IP-adres.
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen. voor het tonen van advertenties via onder andere Google bewaren wij uw bezoek aan onze website via Google (Analytics). Gegevens in Google Analytics worden maximaal 26 maanden bewaard en bevatten onder andere uw geanonimiseerde IP-adres.
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot The Registrar Company B.V., haar relaties en haar medewerkers;
 • het verzenden van de nieuwsbrief. voor het verzenden van de nieuwsbrief (doel) verwerken wij uw e-mailadres, voor- en achternaam en taal. Deze gegevens verwerken wij alleen als u ons deze gegevens verstrekt via inschrijving voor de nieuwsbrief op de websites of wanneer u deze gegevens verstrekt via mijn.todayisp.nl. Deze gegevens zullen wij bewaren in onze nieuwsbrief-lijst met adressen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of maximaal 1 jaar nadat wij u voor het laatst een nieuwsbrief hebben toegezonden.
 • Het registreren, verhuizen en onderhouden van uw domeinnaamregistraties; wanneer u ons verzoek om een domeinnaam te registreren maken wij gebruik van de volgende persoonsgegevens; bedrijfsnaam, titel/geslacht, initialen, achternaam, straat, nummer, toevoegsel, faxnummer, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, mobiele telefoonnummer, e-mailadres, BTW-nummer, functie en afdeling, bedrijfstype en provincie. Voor specifieke domeinnaamextensies (TLD’s) is mogelijk meer informatie benodigd zoals geboorteplaats, geboortepostcode, geboorteland, geboortedatum, Nummer paspoort of identificatiebewijs, identificatiebewijs uitgifte instantie. Tevens kan een ID en wachtwoord benodigd zijn welke u heeft ontvangen van de registry.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Voor de registratie van domeinnamen is het noodzakelijk om uw gegevens zoals NAW-adres en contactgegevens te vertrekken aan de registry in kwestie die de registraties van de bewuste domeinnaam extensie uitvoert zoals bij voorbeeld SIDN bij .NL dat doet.

Gegevensbeveiliging

The Registrar Company B.V., maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Al onze klantportalen zijn voorzien van een SSL-certificaat.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier, ons een e-mail te sturen via , of door telefonisch contact met ons op te nemen via +31 88 750 7070 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.30 uur.

U heeft de volgende rechten

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

The Registrar Company B.V.

Jan Campertlaan 2
3201 AX Spijkenisse
Nederland
Kamer van Koophandel nr. 24368127

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.